Zorg

Zorg

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

We werken volgens de fases van het zorgcontinuĂĽm (opdracht van de minister van onderwijs) en de uitgangspunten van het handelingsgericht werken.

Fase 0: de preventieve basiszorg.
We zorgen voor een krachtige leeromgeving, een goede didactiek en methodiek,
een gedifferentieerd aanbod van motiverende taken in een brede ontwikkeling en bieden hiermee optimale onderwijskansen aan alle leerlingen. De klasleerkracht volgt systematisch haar leerlingen op.

Fase 1: de fase van de verhoogde zorg
Binnen de klaswerking zal de leerkracht na observatie en analyse van toets)resultaten voor bepaalde kinderen ingaan op specifieke onderwijs-behoeften: extra uitleg geven, langer met concreet materiaal werken, opdrachten aanpassen aan de zone van de naaste ontwikkeling… verder differentiëren met hulp van een extra leerkracht in de klas. Dit doen we in overleg met de zorgcoördinator en de zorgjuf (= zorgteam)
Ă©n in overleg met de ouders en het kind zelf.

Fase 2: uitbreiding van zorg
Als een leerling ondanks de zorg binnen de klas de doelen niet kan behalen of zich anders dan de verwachtingen gedraagt, kan het zijn dat het zorgteam nood heeft aan ondersteuning bij het formuleren van de specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld bij het vermoeden van een andere (ernstige) problematiek. In overleg met het CLB, het zorgteam en de ouders wordt verder gedifferentieerd: opdrachten aanpassen (enkel basisleerstof of enkel uitbreiding), gebruik maken
van extra hulpmiddelen, apart genomen worden om te remediëren…

Fase 3: overstap naar een school op maat
Als de inspanning die de school voor die leerling doet, niet het gewenste resultaat hebben… beslissen het zorgteam in samenspraak met CLB en de ouders de overstap naar een school op maat. Deze beslissing komt nooit onverwacht en gebeurt steeds in functie van het beste voor het kind.