Schoolvisie

Schoolvisie

In VBS De Wegelink zit het woord ‘weg’ vervat. Op onze school – in  De Dreef en op Het Plein – zal je een weg afleggen naar jouw toekomst. Mogen alle kinderen en alle volwassenen in De Dreef en Het Plein mee op weg met jou ? Mag jij bij ons jouw eigen weg ontdekken ? Of je nu van een gezellig wegelingske houdt, of van af en toe een steil, smal paadje of van een heerlijk klauterpad of een weg met veel kasseien of andere hindernissen of noem maar op.
We durven de woorden ‘Ik ben de Weg’ zeggen, woorden waar Jezus ons uitnodigt om Zijn Weg te volgen.

We zijn een eigentijdse katholieke dialoogschool, die kinderen de kans wil geven om ook andere wegen te verkennen en te ontdekken. Vanuit die sterke wortels dragen we zorg voor al wie bij ons op school komt. We scheppen ruimte om respectvol met elkaar in dialoog te gaan en zien verschillende levensvisies als een verrijking voor onze school.

VBS De Wegelink schrijf je … jawel, met een k.
Want het woord ‘link’ zit in het ‘De Wegelink’ verstopt. Link verwijst naar de verbinding tussen De Dreef en Het Plein, tussen klein en groot, tussen school en dorp, tussen leren en spelen, tussen denken en doen, tussen jij en ik …

We laten kinderen ontdekken ‘wie ze zijn’ en wie ze willen worden. We leren ze aarden naar zichzelf. We helpen alle kinderen groeien tot weerbare en zelfredzame mensen met een positief zelfbeeld die een engagement durven aan te gaan.

We markeren de positieve eigenschappen van elk kind en elke leerkracht waardoor kinderen en leerkrachten zich gezien en graag gezien voelen. 

We geloven dat rust nodig is voor elk kind en elke leerkracht, om zo een veilige en warme omgeving te creëren als basis voor een lichamelijke en mentale gezondheid. Zo kan iedereen aarden op onze school. Kinderen, leerkrachten en medewerkers leren en leven op een positieve en respectvolle manier met elkaar. Diversiteit is een troef.

Laagdrempeligheid is een ‘must’. Losse babbels, bezorgdheden delen, ervaringen en gevoelens bespreken,… krijgen bij ons een plaats. Transparante en ruimdenkende communicatie is belangrijk. Daarbij gaan we in gesprek, met kinderen en ouders.


We zorgen als school voor een krachtige en uitdagende leeromgeving. We verkennen de horizon van ons dorp en de wereld, van de natuur en de aarde. Denken en doen gaan hand in hand. Door ervaringen prikkelen we de “goesting” van elk kind om nieuwe dingen te ontdekken, te onderzoeken en te leren.

We treden in dialoog met iedereen, binnen en buiten de klasmuren, en verbinden ons in het bijzonder met het dorp. De school maakt deel uit van een bruisend Vichte: we kiezen voor de school in het dorp én het dorp in de school.

Op onze school mag je eigen~aardig zijn, eigen~aardig groeien en eigen~aardig worden.
Je eigen aard, je eigen weg.