Schoolvisie

Schoolvisie

We laten kinderen ontdekken ‘wie ze zijn’ en wie ze willen worden. We
leren ze aarden naar zichzelf. We helpen alle kinderen groeien tot
weerbare en zelfredzame mensen met een positief zelfbeeld die een
engagement durven aangaan.
We markeren de positieve eigenschappen van elk kind en elke leerkracht
waardoor kinderen en leerkrachten zich gezien en graag gezien voelen.
We geloven dat rust nodig is voor elk kind en elke leerkracht, om zo een
veilige en warme omgeving te creëren als basis voor een lichamelijke en
mentale gezondheid. Zo kan iedereen aarden op onze school.
Kinderen, leerkrachten en medewerkers leren en leven op een positieve
en respectvolle manier met elkaar. Diversiteit is een troef.
We zijn een eigentijdse katholieke dialoogschool. Vanuit die sterke
wortels dragen we zorg voor al wie bij ons op school komt. We scheppen
ruimte om respectvol met elkaar in dialoog te gaan en zien verschillende
levensvisies als een verrijking voor onze school.
Laagdrempeligheid is een ‘must’. Losse babbels, bezorgdheden delen,
ervaringen en gevoelens bespreken,… krijgen bij ons een plaats.
Transparante en ruimdenkende communicatie is belangrijk. Daarbij gaan
we in gesprek, met kinderen en ouders.
We zorgen als school voor een krachtige en uitdagende leeromgeving.
We verkennen de horizon van ons dorp en de wereld, van de natuur en
de aarde. Denken en doen gaan hand in hand. Door ervaringen prikkelen
we de “goesting” van elk kind om nieuwe dingen te ontdekken,
onderzoeken en te leren.
We treden in dialoog met iedereen, binnen en buiten de klasmuren, en
verbinden ons in het bijzonder met het dorp. De school maakt deel uit
van een bruisend Vichte : we kiezen voor de school in het dorp én het
dorp in de school. We zijn een eigen~aardige dorpsschool.
Op onze school mag je eigen~aardig zijn, eigen~aardig groeien en
eigen~aardig worden.