Handige documenten

Handige documenten

BIJ ZIEKTE

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdag volstaat een briefje van de ouder(s). Schrijf gerust zelf een briefje of maak gebruik van onderstaande link.
Let wel : zo’n briefje mag slechts vier keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer afwezig wegens ziekte is steeds een doktersbriefje nodig.

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest steeds vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een huisdokter, kinderarts, specialist, tandarts of een administratieve dienst van het ziekenhuis.
formulier voor afwezigheid

Als jouw kind op school medicijnen moet nemen, dan is een medisch attest steeds vereist.
Vraag een voorschrift aan de dokter of maak gebruik van onderstaande link.
Attest voor toediening van medicijnen op school

BIJ TE LAAT KOMEN

Schrijf gerust zelf een briefje of maak gebruik van onderstaande link.
formulier voor te laat komen

BIJ ANDERE AFWEZIGHEDEN

– bijwonen van een begrafenis of huwelijksplechtigheid : kopie van rouwbericht of trouwbrief
– in uitzonderlijke omstandigheden om persoonlijke redenen : Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord gegeven hebben. Per schooljaar kan het om maximaal vier halve schooldagen gaan.

BIJ EEN ONGEVAL

Een valpartij op de speelplaats, in de turnzaal, … en een bezoek aan de dokter.
Neem alvast deze documenten mee bij een doktersbezoek.
Klik op deze link : formulieren verzekering, doktersattest en uitgavenstaat
Of vraag deze documenten in het secretariaat op de school.