Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

‘s morgens vanaf 7u00 in CC De Stringe, voor kleuter en lager
’s avonds tot 17u30 in afdeling Het Plein voor het lager
’s avonds tot 18u30 in CC Stringe voor kleuters, vanaf 17u30 voor het lager

Voor meer info en inschrijvingen, zie website buitenschoolse kinderopvang