Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

In CC De Stringe
‘s morgens vanaf 7u
’s avonds tot 18.30u

Voor meer info en inschrijvingen, zie website buitenschoolse kinderopvang