Sociaal💙eigen-aardig

Sociaal💙eigen-aardig

Samen leren samenleven. Dat is een ambitieuze doelstelling van onze school. Ambitieus, omdat we alle kinderen willen helpen groeien tot weerbare en zelfredzame mensen met een positief zelfbeeld die een engagement durven aangaan.
We zetten in op 21ste eeuwse vaardigheden zoals communiceren, samenwerken (hulp en feedback vragen, geven en ontvangen, een positieve en open houding hebben, verschillen respecteren, onderhandelen en afspraken maken, functioneren in heterogene groepen) en zelfregulering. Om dit te realiseren maken we gebruik van o.a. De Axenroos.

De kinderen, van peuter tot zesde leerjaar, maken spelenderwijs kennis met de Axenroos. Alle dieren zijn terug te vinden zijn op onze school en in onze werking : het Axenplan met de 10 leefregels, de kleuterbabbel, de buitenbabbel en de podiumbabbel, het Axendier van de maand met evaluatie op rapport.

Wil je ook kennismaken met deze Axendieren ?
Klik op de naam van het Axendier en ontdek wat de eigenschappen zijn …

“Ik leer jou volgen.”

Ik voer een gegeven opdracht uit,
ik vraag om raad en uitleg,
ik zoek informatie op.

“Ik kijk naar jou op.”

Ik luister naar wat jij te vertellen hebt,
ik toon mijn waardering,
ik nodig je uit om mee te spelen.

“Ik leer je jezelf kennen.”

Ik durf zeggen dat het moeilijk gaat, dat ik soms hulp nodig heb.
Ik durf mijn fouten toegeven.

“Van mij leer je zorgen.”

Ik sta klaar om te helpen,
om op te ruimen,
om een ander een plezier te doen.

“Van mij leer je genieten.”

Ik kan om hulp vragen en genieten
als anderen hulp aanbieden.
Ik ben dankbaar.

“Ik leer je neen zeggen.”

Ik kan eisen van anderen weerstaan.
Ik kan hulp weigeren als ik de taak alleen aankan. 

“Ik leer jou stil te houden.”

Ik blijf op een afstand
en kan goed observeren.
Ik denk na over wat ik zie gebeuren.

“Ik leer jou leiden.”

Ik probeer informatie of tips te geven.
Ik doe voorstellen en maak plannen. 

“Ik leer je te STOPPEN!”

Ik kan aanwijzen wat fout loopt
en stel kritische vragen.

“Ik leer je trots zijn.”

Ik kan me op een positieve manier
laten zien. Ik durf mijn talenten
enthousiast tentoonstellen.